Het Surinaams Verbond is een sociaal culturele vereniging van en voor Nederlandse Surinamers en allen die zich op een of andere wijze met Suriname en Surinamers verbonden voelen.

Het is een gezelligheidsvereniging welke de Surinaamse cultuur een warm hart toedraagt.

Het is één van de oudste verenigingen voor Surinamers in Nederland. In 2020  bestond ze zeventig jaar!

Met ingang van 29-05-2022 is de samenstelling van het bestuur:
Voorzitter:         Jenny Bodeutsch  
Penningmeester: Iwan Tay
Secretaris:          John van der Korput
Bestuurslid:        Maaike Arnhem
Bestuurslid:        <vacant>

Statuten: Statuten
Huishoudelijk reglement: Huishoudelijk reglement
Nieuwsbrieven: Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief september 2022
Nieuwsbrief mei 2022
Nieuwsbrief november 2021
Nieuwsbrief juli 2021
Nieuwsbrief maart 2021
Nieuwsbrief 30 november 2020

Nieuwsbrief 11 mei 2020

Nieuwsbrief 19 april 2018  

Wat doet Het Surinaams Verbond?
De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de sociale en culturele belangen van haar leden.

Hiertoe organiseert zij sociaal/culturele evenementen. In de toekomst zullen ook louter culturele zaken worden georganiseerd. Tevens wordt gestreefd naar het organiseren van reizen binnen en buiten Europa.

 

Wat vraagt Het Surinaams Verbond?
Dat u eens contact met ons opneemt en lid wordt van een vereniging die al meer dan zestig jaar haar best doet om de saamhorigheid onder Surinamers te bevorderen.
 
Contributie (per 1-1-2023)

De contributie bedraagt  € 55,00 per jaar. Er geldt een korting van € 16,50 indien uw partner ook lid is.
Voor leden van 70 jaar en ouder  € 27,50.
Voor leden jonger dan 26 jaar  € 27,50.

Voor nieuwe leden geldt een eenmalig inschrijfgeld van € 10,00.


Bestuur,
afscheid Egbert met Murella, november 2021. 

V.l.n.r. Maaike Arnhem (bestuurslid), John van der Korput (secretaris), Jenny Bodeutsch (voorzitter), Murella & Egbert Doest (voormalig voorzitter), Iwan Tay (penningmeester).

home